Tüm Türkiye’ye ücretsiz kargo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1.TARAFLAR

A. SATICI :

Ünvanı : BESİGN JEWELLERY

Adresi :ŞEMSİPAŞA MAH. 28.SK NO:7 İÇ KAPI NO:10

   GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
Telefon :
internet adresi : www.besignjewellery.com

 1. ALICI :

 

Adı/Soyadı/Ünvanı : Site üzerinden ürün satın alan kullanıcı ve aboneler
Adresi : Alıcının bildireceği adres
Telefon : Alıcının bildireceği telefon numarası
E-mail : Alıcının bildireceği e-posta adresi

 

2.SÖZLEŞEMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.besignjewellery.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÜRÜN FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ

 

Sözleşme konusu ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda yer almakta olup bu bilgiler sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturaya da yazılacaktır. Alıcı dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı yani, www.besignjewellery.com 'da fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

 

Ürünün Adı : Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.

 

Ürün Kodu : Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.

 

Ürünün Adedi : Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.

 

Ürünün Ağırlığı : Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.

 

Ürünün KDV Dahil fiyatı : Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.

 

Ödeme Şekli : Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.

 

Fatura Adresi : Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.

 

Alıcının Faturadaki Adı/Unvan: Her ürün için ayrı bilgiler yazılacaktır.


4.GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.ALICI'NIN internet sitesinden sipariş verdiği Sözleşme konusu ürün, ALICI'nın bildirdiği teslim adresinin uzaklığına bağlı olarak sipariş verilen her bir ürün için 15 günlük süreyi aşmamak üzere stok durumuna göre kargo aracılığı ile yukarıda yazılı teslim adresinde ALICI'ya veya ALICI'nın siparişte bildirdiği kişiye elden teslim edilir.

 

 1. Kargo şirketinin yaşadığı her türlü sorun nedeniyle ürünü zamanında teslim edememesi ve/veya hiç teslim edememesinden, teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması nedeniyle veya ürünler ALICI'dan başka birine teslim edilecekse teslim edilecek kişinin kabul etmemesi nedeniyle teslimatın yapılamamasından SATICI sorumlu tutulamaz.  ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşacak giderler ALICI’ya ait olacaktır.

 

 1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 

 1. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 1. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

5.CAYMA HAKKI, İADE VE GERİ ÖDEME GÖNDERME POLİTİKASI

 

 1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. 14 gün içinde gerçekleşen iadelerde geri ödemeniz tam ve kesintisiz olarak gerçekleşir.

 

 1. Cayma bildirimi SATICI’ya, cayma süresi içinde e-posta veya internet sitesinde bildirilen kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilebilir. ALICI’ya internet sitesi üzerinden cayma hakkını bildirme imkanı tanınması halinde SATICI, cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ya  derhal iletmek zorundadır.

 

 1. Ancak kampanyalı ve indirimli ürünler iade edilemez veya değiştirilemez.

 1. Cayma hakkının kullanılması halinde; ALICI, ürünü, ürün faturasını ve kargo teslim tutanağını cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde SATICI’ya göndermek zorundadır.  İade edilecek ürünün,  kullanılmamış, kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş, etiket ve üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış,  SATICI tarafından tekrar kullanıma arz edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır. Ürünlerin geri iadeye uygun olabilmesi için teslim alındığındaki durumda olmaları gerekmektedir.

 1. Cayma hakkı kullanılan ürün SATICI’ya geldiğinde yapılacak inceleme sonunda ürünün sözleşme şartlarına uygun olarak iade edildiği tespit edilirse 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI ürünü kredi kartı ile ve taksitle almışsa, ürün bedelinin banka tarafından ALICI’ya iadesi ALICI’nın banka ile olan anlaşması doğrultusunda gerçekleşir.

 1. ALICI İade sürecini info@besignjewellery.com mail göndererek başlatabilir. İade işlemi, SATICI tarafından gerekli kontroller sağlanıp onaylandıktan sonra, ALICI ile süreç ile ilgili detaylar için ulaşım sağlanır.

 1. Cayma hakkı kullanılan ürün anlaşmalı firma olan YURTİÇİ KARGO ile gönderilirse teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ürünün başka bir kargo ile veya başka bir yolla göndermesi halinde teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanacak olup, karşı ödemeli olarak gönderilen ürünü SATICI'nın teslim alma yükümlülüğü yoktur. Ayrıca; anlaşmalı kargo firması ile gönderilmeyen ürünlerden dolayı SATICI’nın bir sorumluluğu olmayacağı gibi, SATICI’nın bu yüzden uğrayacağı zararı ALICI karşılamakla yükümlü olacaktır.

 1. Ürünün sözleşmede açıklandığı şekilde ve ilgili belgelerle birlikte iade edilmemesi halinde SATICI ürünü kabul etmeyip karşı ödemeli olarak ALICI'ya geri gönderecektir.

 1. Kişiselleştirilebilir ve özel kampanya dahilinde satın alınan ürünlerin iadeleri mümkün değildir. Geri iade edilen ürünü teslim aldıktan sonra gerekli incelemelerin ardından sizlere iadenin onay durumu ile ilgili dönüş yapılacaktır.

 1. Niteliği itibarıyla tek kullanımlık ürünlerin, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iadesi kabul edilmez.  Dolayısıyla bu tür ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

 

 1. ŞİKAYET BİLDİRİMİ

 

 1. ALICI siparişiyle, siparişine konusu ürünle ve/veya sözleşmeyle ilgili konularda şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. 

 

 1. MÜCBİR SEBEP

 

 1. Tarafların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini engelleyen savaş hali, doğal afetler, grev, lokavt, mevzuat değişikliği gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf derhal karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirecek ve mücbir sebep devam ettiği müddetçe sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep hali 30 günden fazla devam ederse taraflardan her birinin sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

 

 1. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ADRESİ

 

 1. Bu sözleşme ile ilgili olarak ALICI’ya yapılacak her türlü bildirim ALICI’nın sözleşmede yazılı elektronik posta adresine yapılacaktır. ALICI’nın bu sözleşmede yazılı elektronik posta adresi dışındaki adreslerden gelen elektronik postalar SATICI tarafından dikkate alınmaz.

 

 

 

HİZMET ŞARTLARI

 

KULLANIM KOŞULLARI

 

www.besignjewelry.com web sitesinin tüm hakları BÜŞRA ESKİZEYBEK’e ait olup (BESİGN JEWELLERY), bu döküman, kullanıcıları kullanım koşulları ile ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. BESİGN JEWELLERY, Kullanım Koşulları’nı her zaman değiştirme ve yeniden yayınlama hakkına sahiptir.

 

Web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıda yazılı olan koşulları okuyunuz. Alıcı (ilerleyen maddelerde KULLANICI olarak anılacaktır.) , işbu web sitesini ziyaret ederek, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

 1. Kullanıcının web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylem ile ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, web sitesini, yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun şekilde kullanıp; hukuka aykırı, hileli veya uygunsuz bir sebeple amacı dışında kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, işbu sözleşmeyi ihlal edecek şekilde hareket etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcı, web sitesinin veya onun tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, içeriğine, yazılım, şifreleme sistemi ve verilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler yapamaz, işleyişe müdahalede bulunamaz.

 1. Kullanıcı, web sitesindeki uygulamaları veya hizmetleri, diğer kullanıcıların faydalanmalarına engel olacak şekilde kullanamaz.

 1. Kullanıcının web sitesi aracılığıyla paylaştığı tüm bilgi ve içeriklerin tamamı kullanıcının mülkiyetindedir ve bu bilgiler ile ilgili tüm sorumluluk da o şahsa aittir.

 1.  Kullanıcı, hizmetlerimizi, web sitemizde belirtilen talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda, BESİGN JEWELLERY’den hiç bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. BESİGN JEWELLERY, kullanıcı tarafından web sitesine yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

 1. www.besignjewellery.com  internet adresi kullanılarak yapılacak her türlü yayında, yorumda veya forumlarda paylaşılan yazılarda; nefret taşıyan, tehditkar, pornografik içerikli, müstehcen görsellik veya şiddet içeren, alkol ya da yetişkinlere yönelik içerik barındıran (reklamlar dahil) herhangi uygulama geliştirilemez ve/veya yüklenemez ve/veya çalıştırılamaz. Bu web sitesi yasadışı, yanlış yönlendirici, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanılamaz.

 1. www.besignjewellery.com web sitesinde yayınlayacağınız yorumlarınızda; iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı içerik veya cümleler kullanılamaz. Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle üçüncü kişileri küçük düşürücü ifadeler; küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kullanılamaz. Diğer kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-mail adresini, vs. ifşa eden yorum yapılamaz.

 1. www.besignjewellery.com web sitesi ile sunulan ve her türlü içerik, sadece şahsi kullanım içindir. Web sitesinin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hakları BESİGN JEWELLERY’a aittir. Web sitesi içeriğinde bulunan tüm yazılım, yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman, ses, işaret, video ve benzeri eserler, fikir ürünleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Web sitesinde yer alan içeriklerin hiçbiri BESİGN JEWELLERY’nin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu içerikler herhangi bir şekilde ve herhangi bir teknoloji ile herhangi bir amaçla kopya edilemez; tekrar üretilemez, değiştirilemez, geliştirilemez, habersiz ve izinsiz kullanılamaz ve dağıtılamaz.

 1. BESİGN JEWELLERY’nin, bu web sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içerikleri, kullanım koşullarını dilediği zaman, önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı saklıdır.

 1. BESİGN JEWELLERY, hizmetlerinden yararlanacak üyelerimiz ile yapılan “Üyelik Sözleşmesi” nin ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Koşulları web sitemizde tüm kullanıcıların erişimine açık bırakılmıştır.

 1. Kullanım Koşulları ile ilgili diğer sorularınız için bize info@besignjewellery.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

9.GÖNDERİM POLİTİKASI

 

A.KARGOYA VERİLME SÜRESİ

 

 1. Gönderilerimizi değişken koşullara bağlı olarak İstanbul’daki ofisimizden, depomuzdan veya Türkiye sınırları içerisindeki ilgili tüm satıcı bayilerimizden yapmaktayız.
 2. Verilen siparişler 5 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

 

B.STOK BİLGİSİ

 

 1. “Satın Al” butonu aktif olan ürünler stoklarımızda ya da tedariğe açık demektir. Nadiren karşılaşılabilecek stok sorunlarında ise irtibat telefonlarınızdan veya e-postanızdan mutlaka size ulaşılarak haber verilecektir. Size ulaşabilmemiz için lütfen kişisel bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz.

 

C.SİPARİŞ İPTAL SÜRECİ

 

 1. BESİGN JEWELLERY stok tutmadığı ürünlerin temin edilememesi durumunda, satıştan vazgeçme hakkı saklı tutar.
 2. Bu durumun, sepetteki bazı ürünler için ortaya çıkması halinde; müşteriden hesap bilgileri alınarak, bilgilerin gelmesini takip eden 7 iş günü içerisinde oluşan fark iade edilir. 
 3. Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa iade işlemi kredi kartına yapılacaktır. Banka işlemlerinden doğabilecek gecikmeden dolayı BESİGN JEWELLERY sorumlu tutulamaz.
 4. Genelde iadeler bankalar arası mahsuplaşma sebebiyle kredi kartlarına 3-10 gün içerisinde yansımaktadır. Bankadan kaynaklanan aksamalar neticesinde oluşabilecek sorunlardan BESİGN JEWELLERY sorumlu değildir.

 

D.TESLİMAT ADRESİNİN DOĞRU GİRİLMESİ

 

 1. Siparişinizin size en çabuk şekilde ulaşması için lütfen adres bilgilerinizi mümkün olduğu kadar açık yazınız. Güvenlik açısından kargodan ihbarlı teslimat yapılmamaktadır. Yanlış adres bilgisi nedeni ile gönderinin geri gelmesi ve tekrar gönderilmesine ilişkin olarak ilave kargo bedeli talep edilebilir.

 

 

 

E.HATALI SİPARİŞLER VE HASAR GÖRMÜŞ KARGOLAR

 

 1. Kargodan teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, siparişinizi kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık veya eksiklik gördüğünüz takdirde derhal bizimle irtibata geçiniz.
 2. Hatalı ya da sorunlu kargo yada ürünü teslim almayınız. Kargonuzu teslim aldıktan sonra 2 saat içerisinde tarafımıza bildirmiş olduğunuz hasarlı ürünlerde tarafımızca gereken yapılacaktır.
 3. Kargodan teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, siparişinizi kontrol ediniz. Eğer ürününüzde taşıma esnasında bir sorun oluşmuş ise, kargo yetkilisine “hasar tespit tutanağı” tutturarak, iade ediniz.

 

10.GİZLİLİK BEYANI

 

Bu Gizlilik Beyanı; tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler, bayiler, ziyaretçiler ve iş ortaklarına (“Veri Özneleri”) ait kişisel bilgilerin, ŞEMSİPAŞA MAH. 28.SK NO:7 İÇ KAPI NO:10 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL vergi adresinde yer alan www.besignjewellery.com  tarafından işleme alınmasında geçerlidir. Bu Gizlilik Beyanı, iş ile ilgili bilgiler ve/veya tüzel kişiler ile ilgili bilgiler için geçerli değildir.

ALICININ Kişisel bilgileri SATICI ile iş yaptığında, web sitesini kullandığında ya da SATICI ile etkileşim içerisine girdiğinde işleme alacaktır.

 

 1. Taraflar ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, iş bu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır. 

 

 • GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
 • Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme, patent, telif hakkı, marka, ticari korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari mali teknik bilgiler, abonelikler, abonelik bilgileri ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

   

  1. Taraflar ilişkinin gerektiği ölçüde  gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını beyan ve taahhüt eder.
  2. Taraflar bu bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı beyan ve taahhüt eder. Bu bilgiler doğrudan doğruya ticari ilişkinin dışında kullanılamaz

   

  1. Kamuya malolmuş bilgiler ve kanun gereği açıklanması zorunlu olan bilgiler bu sınırlamanın içerisinde bulunmamaktadır. Bu bilgilerin açıklanması sorun teşkil etmeyecektir.

   

  1. Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

   

  1. Taraflardan her biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda derhal yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

   

  1. Gizlilik bilgilerini sözleşmeye aykırı olarak açıklayan taraf diğer tarafın bu nedenle doğacak olan tüm zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

   

  1. Bu sözleşmenin yorumunda ve iş bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri Yetkili olup Türk Hukuku uygulanacaktır.

   

  1. İş bu sözleşme maddelerinden her hangi biri iptal edilir, geçersiz sayılırsa bu durum sözleşmenin diğer maddelerini etkilemez.

   

  1. KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI

  1. Talep edilen ürün ve hizmet tekliflerine cevap verilebilmesi, bu tekliflerin siparişe dönüşmesi halinde bu siparişlerin yönetilmesi, taraf olduğumuz sözleşmelerin ifası, kullanıcıya hizmet vermek, ticari münasebete girmek, faturalama ve tahsilat dahil olmak üzere muhasebesel işlemleri yürütmek, siparişleri ALICI (KULLANICI)’ya teslim etmek, gümrükleme işlemlerini tamamlamak, sunduğumuz ve sizler tarafından sunulan teminatların yönetimi ve işyerinde gerçekleştirilen denetimlerin yürütülmesi amacıyla,

  1. Kullanıcının teklif taleplerine cevap verebilmek, ürün ve hizmet sunmak için gerekli olması itibariyle kişisel bilgiler işleme alınır, gerekli bilgiler temin edilmeden bu hizmetleri sunulamamakta ve sözleşme icra edememektedir.

  1. KULLANICININ(ALICININ); adres ve eposta adresi, ad ve soyad, T.C. kimlik numarası, iş ünvanı, telefon numarası, sözleşmenizde yer alan bilgiler, borç – alacak, tahsilat ve ödeme, banka hesap numarası ve SATICI ile yaptığı yazışmalara dair detayları işleme alınmaktadır.

  1. ALICININ Adı, soyadı, iş ünvanı, adres ve eposta adresi, ödeme bilgileri, sipariş geçmişi ve SATICI İLE yaptı yazışmalar işleme alınır.

  1. İş süreçlerinin yürütülmesi ve kurum içi yönetim amacıyla Kişisel bilgiler, işin yürütülmesinde ve organize edilmesinde özellikle siparişlerinizin üretimine ilişkin süreçlerde işleme alınır. Bu kapsamda genel yönetim, sipariş yönetimi ve varlık yönetimi de yer almaktadır. SATICI aynı zamanda KULLANICI(ALICININ) kişisel bilgilerini kurum içi yönetim amacıyla da işleme almaktadır..

  12.KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

  1. a.SATICI, Veri Öznelerinin kişisel bilgilerini sadece ilgili işlemi yerine getirmek için gereken süre kadar, yasal bir kriteri yerine getirmek için makul olarak gereken ölçüde ya da yürürlükteki bir zamanaşımı hükmü çerçevesinde elinde tutmaktadır.
  2. İlgili saklama süresi sona erdikten hemen sonra, Bilgiler;

  güvenli şekilde silinecek veya imha edilir,

  isimsizleştirilir, 

  Arşive kaldırılılır.  1. KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİM HAKKI
 • SATICI, çalışanları, kişisel bilgilere yalnızca ilgili amaç doğrultusunda ve görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan ölçüde erişmeye yetkilidir. Yine SATICI, ALICIYA  hizmet sunabilmek için hizmet aldığımız üçüncü şahıslar ile kişisel verileri paylaşabilir.

  1. SATICININ ürün veya hizmet tedarik etmek için gerekli olduğunda ALICININ kişisel bilgilerine erişebilir: resmi kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, bilgi teknolojileri tedarikçileri, mali ve hukuki danışmanlarımız ve tedarikçiler.

  1. Üçüncü şahıslara ALICININ kişisel bilgilerine erişim hakkı tanındığında, SATICI, kişisel bilgilerin sadece ilgili amaç doğrultusunda gerekli olan ölçüde işleme alınmasını sağlamak için gerekli her türlü akdi, teknik ve kurumsal tedbiri alacaktır. Kişisel bilgiler, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak işleme alınacaktır.Burada yazılanlar haricinde, kişisel bilgileriniz, yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.

  1. Kişisel bilgilerin, kazayla veya yasal olmayan şekilde imhaya veya kazayla zayi olmaya, zarar görmeye, değiştirilmeye, yetkisiz olarak ifşa edilmeye veya erişime ve ayrıca diğer her türlü şekilde yasa dışı işlemeye (gerekli olmayan bilgilerin toplanması da dahil olmak üzere) veya gereğinden fazla işleme alma durumlarına karşı korumak için her türlü teknik, fiziksel ve kurumsal tedbir tarafımızca hayata geçirilmiştir.
  1. ALICININ GİZLİLİK HAKLARINI NASIL KULLANIMI

  Kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıda sayılan hakları mevcuttur;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Veri Öznelerince “Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Dilekçesi” (Ek-1) ile yapılacak bizzat yazılı başvuru veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla yapılacak başvuru şirketimizce değerlendirilecek ve 30 günlük yasal süresi içinde cevaplanacaktır.
  Veri Özneleri, bu haklarını aşağıda belirtilen yöntemlerden bir tanesi ile yazılı talepte bulunmak suretiyle kullanabilecektir;

  • Şirkete kimliklerini ispat eden belgelerle birlikte noter vasıtasıyla,
  • Kendi E-Posta adreslerinden BESİGN JEWELLERY adına kayıtlı e-posta adresine (info@besignjewellery.com) iletecekleri elektronik postayla,
  • Üç adet imzalarını ve kimlik suretlerini ekledikleri dilekçelerini elden teslim etmek koşuluyla,

  Gizlilik haklarınızı kullanmak için lütfen www.besignjewellery.com bağlantısı altında yer alan irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi talep edebileceğimizi hatırlatırız.

  1. SİPARİŞ ONAYINININ GERİ ÇEKİLMESİ
 • ALICI (KULLANICI) onay verdiğinde her zaman bu onayını geri çekebilir. Ancak onayın geri çekilmesinde bunun geriye dönük bir hükmü olmadığını ve yalnızca ilk olarak onay vermiş olması durumda bu onayı geri çekebileceğini hatırlatılır. Onayın geri çekilebilmesi için www.besignjewellery.com bağlantısı altında yer alan irtibat bilgilerinden SATICI ile irtibata geçilmelidir. ALICININ Onayını geri çektiğinde dahi KVKK 5. Maddede yer alan zorunlu sebeplerle verilerinizin işlenmesine devam edilmesi gerekebilecektir.
 •  

  16.ŞİKAYET BİLDİRİMİ

   

 • SATICI tarafından ALICININ kişisel bilgilerinin kullanılmasına ilişkin bir şikayet söz konusu olursa, www.besignjewellery.com  bağlantısı altında yer alan irtibat bilgilerinden aracılığıyla şikayette bulunabilir. SATICIYA itirazda bulunmanın yanı sıra ALICI, aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na da şikayette bulunması mümkündür. 
 •  


  17.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanunun 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

  KVK Kanunu Madde 13/1 uyarınca; veri sorumlusu olan SATICIYA bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  Bu çerçevede “yazılı” olarak SATICIYA yapılacak başvurular, Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak SATICININ kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, iletilebilecektir.

  Aşağıda, yukarıda belirtilen başvuru şekillerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmuştur.

  Başvuru Şekli Başvuru Adresi Gönderi Açıklamaları

  Şahsen Başvuru (başvuru sahibinin, kimliğini tevsik edici belgeler ile bizzat yapacağı başvuru) ŞEMSİPAŞA MAH. 28.SK NO:7 İÇ KAPI NO:10 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL / İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.

  Noter Vasıtasıyla ŞEMSİPAŞA MAH. 28.SK NO:7 İÇ KAPI NO:10 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL / İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Başvuru şekillerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu form güncellenecektir.

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu Madde 13/2 gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu Madde 13 hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

  İsim ve Soyisim : Site üzerinden ürün satın alan kullanıcı ve aboneler
  Adresi : Alıcının bildireceği adres
  Telefon : Alıcının bildireceği telefon numarası
  E-mail : Alıcının bildireceği e-posta adresi

   

  (KVKK başvuru formları internet uzantısı üzerinden temin edilecektir.)


  18.KABUL BEYANI

   

  ALICI, SATICI'nın açık adresi, ticari unvanı ve iletişim bilgileri, sipariş verdiği ürünün özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ürünlerin teslim şekli, teslim masrafları ve kimin karşılayacağı, cayma hakkı, iade değişim koşulları hakkında SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu sözleşmeyi onaylamakla sipariş ettiği ürünlerin sözleşmede yazılı bedellerini sözleşmede yazılı şekilde ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul ve teyit etmektedir.

   

  Tarih: 20.06.2022

   

                              SATICI                                                                              ALICI

  Sepet

  Sepetiniz şu anda boş.